CO2-Prestatieladder

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de ladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail. Het doel was om leveranciers te kunnen belonen als ze zich inspannen om CO2 te reduceren.


Wanneer je het handboek van de CO2-Prestatieladder leest vind je allerlei eisen omtrent het voeren van een actief CO2-reductiebeleid, opgesplitst in 5 niveaus. Wanneer je aan deze eisen aantoonbaar voldoet kun je het CO2 bewust certificaat van het desbetreffende niveau behalen.


Waar gaan de eisen samengevat over?

De indeling van de CO2-Prestatieladder is heel eenvoudig. Ongeacht het niveau moet je je als bedrijf inspannen op de volgende vier gebieden. Uiteraard geldt voor hoe hoger het niveau hoe strenger de eisen:


  • Inzicht in CO2, middels een CO2 Footprint
  • Doelstellingen en maatregelen t.b.v. CO2-reductie
  • Interne en externe communicatie
  • Deelname en/of organisatie van CO2-reductie initiatieven

Wat is het verschil tussen niveau 1 t/m 5?

Niveau 1 – 3 gaan over de uitstoot en reductie van je eigen bedrijf. Op niveau 1 ben je als bedrijf volledig vrij in hoe de CO2 uitstoot in kaart brengt en doelstellingen zijn niet echt nodig. Op niveau 3 moet de CO2 footprint conform internationale standaarden zijn opgesteld, dien je als bedrijf concrete doelstellingen te hebben inclusief een uitgewerkt plan van aanpak met maatregelen en heb je een cyclus geïmplementeerd waarmee je aantoonbaar continue het functioneren van het CO2 reductiebeleid monitort en bijstuurt. Niveau 4 & 5 gaan daarom niet dieper in op het eigen bedrijf maar zorgen voor verbreding: de keten. Je brengt dan ook de CO2 uitstoot van leveranciers en klanten in kaart en gebruikt maximaal je eigen invloed om CO2-reductie in de keten te realiseren.


Hoe werkt de CO2-Prestatieladder in je voordeel bij aanbestedingen?

ProRail heeft het concept van fictief gunningvoordeel geïntroduceerd. Inschrijvende partijen van deze aanbestedingen hebben een hogere een kans op gunning indien ze over het CO2-Prestatieladder certificaat beschikken. Op niveau 5 betreft dit fictieve voordeel 10%! Weinig opdrachtgevers hanteren echter het systeem van ProRail. De meeste opdrachtgevers werken met een fictief gunningvoordeel van 5% (het niveau is het voordeel). En werken tevens met het principe van ambitieniveau. Dan heb je 12 maanden de tijd om ook werkelijk dit niveau te behalen.


Sinds ProRail die in 2009 met de CO2-Prestatieladder begon zijn veel partijen gevolgd. Voor een volledig overzicht van alle opdrachtgevers zie: www.skao.nl/opdrachtgevers

Hoe kunnen we je helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.