ISO 14001

Milieumanagementsysteem

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem, waarbij je een passend milieubeleid ontwikkeld en de uitvoering ervan gaat borgen. De nieuwe ISO 14001:2015 norm is op 15 september 2015 gepubliceerd.  De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA).


ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:


 • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.


Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen. De ISO 14001 bestaat uit de volgende onderdelen:


 • Context van de organisatie
 • Leiderschap
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie van de prestaties
 • Verbetering


High Level Structure (HLS)

De voorgaande zeven onderdelen van de ISO 14001-norm volgen uit de High Level Structure (HLS). Wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo te integreren.  De belangrijkste nieuwe punten in de ISO 14001:2015-norm zijn:


 • Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau
 • Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie
 • Betrekken belanghebbende partijen
 • Toepassing van levenscyclus perspectief
 • Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern
 • Kwaliteit van informatie
 • Inzicht in de compliance status
 • Het infoblad geeft meer inzicht in de verschillen, deze worden met voorbeelden verduidelijkt

Hoe kunnen we je helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.