arrow_drop_up arrow_drop_down

Veiligheidsladder

Scoor hoger op veiligheidsbewustzijn en ontvang meer fictieve korting.

In juli 2012 heeft ProRail de Veiligheidsladder ingevoerd voor het meten van veiligheidsbewustzijn van organisaties. Deze wordt door ProRail bij aanbestedingen actief ingezet als instrument, om de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn bij haar opdrachtnemers te stimuleren.


Een goed begrip van de achtergronden, criteria en eisen is voor alle betrokkenen essentieel. Enerzijds om het niveau op de ladder te kunnen vaststellen, anderzijds om verbeteringen in gang te zetten, om een hoger niveau te bereiken.


5 Treden

De ladder bestaat uit vijf treden en telt achttien bedrijfsaspecten; van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid. Voor alle aspecten is per trede aangegeven waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar een onafhankelijke auditor op moet letten; met andere woorden waar vind je de bewijzen? De veiligheidsladder moet bedrijven via positieve prikkels stimuleren om te investeren in hun veiligheidscultuur.Foto onveilige situatie


Hoe werkt het?

Via audits wordt er getoetst hoe bedrijven scoren op veiligheidsbewustzijn. Hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting een bedrijf krijgt op de inschrijfprijs bij ProRail. In eerste instantie is de ladder voor door ProRail erkende bedrijven. De ladder richt zich op de hele keten van opdrachtgever-opdrachtnemer-leverancier, daar is rekening mee gehouden bij het ontwerp. Daarbij is er veel energie gestoken in afstemming met spooraannemers, ingenieursbureaus en diverse veiligheidsdeskundigen.

Hoe kunnen we je helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.