De Veiligheidsladder voor beginners

Veiliger werken is een thema dat binnen veel hedendaagse bedrijven een belangrijke rol speelt. Zeker voor bedrijven in risicovolle branches. Door middel van regels, afspraken en controles wordt hier een goede basis voor gelegd. Maar een veiligheidscultuur creëren is misschien nog wel belangrijker. En dat is precies de focus van de Veiligheidsladder.

Wat houdt de Veiligheidsladder in?

De Veiligheidsladder is de Nederlandse benaming voor de Safety Culture Ladder. Dit is een beoordelingsmethode om bewustzijn op het gebied van veiligheid (binnen een organisatie) te meten. Veiliger werken is het doel, waarbij met name gelet wordt op de veiligheidscultuur binnen een bedrijf.

Veilig werken gaat verder dan alleen regels opstellen en controleren of deze wel nageleefd worden. Veiligheid is vaak geankerd in de houding, gedrag en cultuur die bestaat binnen een organisatie. Dit is niet altijd te vangen in een managementsysteem of checklist en daarom een goede aanvulling op het bestaande veiligheidsbeleid. Deze ‘zachte kant’ van veiligheid en gezondheid is waar de Veiligheidsladder op gebaseerd is.

De 5 treden van de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder (volgens het model van Parker) en bestaat uit 5 verschillende niveaus. Volgens het model kan de veiligheidscultuur binnen een bedrijf zich in verschillende stadia bevinden. Elk niveau beschrijft de fase waarin een bepaald bedrijf zich op dit moment bevindt.

De vijf treden van de Veiligheidsladder zijn:

  1. Pathologisch: Veiligheid speelt geen rol
  2. Reactief: Er wordt werk gemaakt van veiligheid wanneer blijkt dat dit nodig is
  3. Berekenend: Veiligheid is op orde
  4. Proactief: Problemen rondom veiligheid worden actief gezocht en verbeterd
  5. Vooruitstrevend: Veiligheid staat centraal en is volledig geïntegreerd in de gehele bedrijfsvoering

Met elke stap is een organisatie beter geïnformeerd, is er meer vertrouwen in een veilige werkomgeving en wordt meer verantwoording genomen op het gebied van veiligheid. Het gaat dan niet alleen om de hoeveelheid informatie die beschikbaar is, maar ook om het moment van geïnformeerd raken.

Waarom is dit belangrijk?

Volgens het Heinrich Model gaan er 300 bijna-ongevallen vooraf aan een ernstig incident. Denk aan onveilige handelingen of gedragingen als het niet stevig neerzetten van een ladder, een niet-opgeruimde werkomgeving of losliggende snoeren. Maar ook de communicatie en mate van belang rondom dit soort gedrag spelen een rol.

Door dit soort handelingen en gedragingen te achterhalen en te verbeteren, verklein je de kans op potentiële ongevallen. De mate van proactief handelen zorgt voor een toenemende mate van veiligheid binnen een organisatie.

Focus van de Veiligheidsladder

Waar andere normen stoppen, gaat de Veiligheidsladder verder. Afspraken, regels, systemen en structuren rondom veiligheid en het voorkomen van ongevallen vormt de basis van een veilige organisatie. Maar de bewustwording wordt vaak vergeten. En daar ligt nu juist de focus van De Veiligheidsladder.

Houding, gedrag en cultuur binnen elke laag van de organisatie staan centraal. Maar ook buiten de eigen organisatie. Vooruitstrevende organisaties kijken naar de hele keten: opdrachtnemers, opdrachtgevers en leveranciers zijn allen verantwoordelijk voor het creëren van een veiligheidscultuur.

Voor welke branches is de Veiligheidsladder?

Elke sector, branche of bedrijf zou een veilige werkomgeving moeten garanderen voor zijn medewerkers en partners. De Veiligheidsladder is dan ook algemeen toepasbaar voor elk soort bedrijf of branche.

De Veiligheidsladder kan op maat gemaakt worden door eisen en criteria vanuit de sector te verwerken. Zo zal het proces er bij een installatiebedrijf anders uitzien dan bij een bedrijf waar medewerkers voornamelijk vanuit kantoor werken.

Meer over de Veiligheidsladder?

In dit artikel hebben we de basis van de Veiligheidsladder beschreven. Wil je meer weten? Meld je dan nu aan voor de Online Spoedcursus Veiligheidsladder waar je nog veel meer leert!