Veiligheidsladder webinar

Onderstaand is een transcript van een veiligheidsladder webinar dat is gegeven op 20-02-2020. Je kunt dit webinar gratis en vrijblijvend terugkijken door jezelf hier aan te melden.

Inleiding bij het veiligheidsladder webinar

Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar Veiligheidsladder. Mijn naam is Joost Fas en, ik ben één van de certificatiespecialisten van Adviseurs 3.0. Wat ik ga proberen is om in 30 minuten de essentie van de Veiligheidsladder aan jullie over te brengen.

Introductie

Ik ben zelf actief in veel verschillende branches. Van bouw tot productieomgevingen en van zorg tot windmolen architecten. Eigenlijk in allerlei verschillende branches van verschillende groottes van organisaties.

Daarmee proberen we de kennis altijd zoveel mogelijk te integreren, teruggaan naar de essentie en vooral praktisch met dingen aan de slag gaan. Want veel bedrijven lopen toch tegen het punt aan dat ze niet meer met één certificering zitten, maar met twee, vier of vijf. Onze grootste klant zit zelfs op 32 verschillende certificeringen. Je kunt je wel voorstellen dat het best een uitdaging is om dat goed te organiseren.

Governance code

De Veiligheidsladder is een norm die al aardig wat jaren bestaat, maar pas sinds 2019 actueel aan het worden is. Dat heeft ermee te maken dat een aantal grote bedrijven in de bouw (en inmiddels hebben steeds meer bedrijven zich daarbij aangesloten) de zogenaamde governance code hebben afgesproken. De governance code stelt enkele eisen om een veilige werkomgeving te creëren.

Veiligheidsladder als eis bij aanbestedingen

Wat we zien is dat de Veiligheidsladder een aanbestedingseis gaat worden. Waar het vroeger één van de factoren was die bij een aanbesteding extra punten kon meebrengen, wordt het nu een keiharde eis. Niet altijd is certificering verplicht. Het is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de opdracht. Maar de governance code zegt wel dat in mei/juni 2021 alle bedrijven die aan aanbestedingen meedoen (en willen winnen) in deze branche moeten voldoen aan de eisen van de Veiligheidsladder en dat aantoonbaar in de organisatie hebben geïmplementeerd.

Dat zorgt er voor dat steeds meer bedrijven bewust worden. Waar ze nu al VCA systemen hebben (werkplekinspectie, toolboxen, onderhoud en keuringen) gaat de Veiligheidsladder veel meer over cultuur en gedrag van mensen. Dat heeft veel meer tijd nodig om in organisaties te landen. Wat we zien is dat er een implementatietijd van vaak 6 tot 9 maanden zeker van toepassing is en dat bedrijven nu concrete stappen aan het zetten zijn richting de Veiligheidsladder.

Waarom is de Veiligheidsladder belangrijk?

Waarom brengen we dit naar voren? Omdat we zien dat bestaande VCA-systemen in veel organisaties niet voldoende blijken te zijn. Nog steeds zien we 200.000 ongevallen per jaar op de werkplek en hebben we te maken met 2300 ernstige ongevallen per jaar waarbij mensen in het ziekenhuis belanden of blijvend letsel oplopen. Nog erger is dat we 60 dodelijke ongevallen hebben per jaar. Dat zijn er één à twee per week. Daarvan hebben we gezegd dat we (zeker in een land als Nederland) veilig willen werken en er concreet mee aan de slag willen.

De vraag wordt dan ook steeds groter om dit daadwerkelijk te gaan doen. Zo kun je veilige middelen hebben, veilig getraind worden, toolboxen doen en werkinspecties uitvoeren, maar als het gedrag en de cultuur binnen een organisatie niet voldoende focus kent op veiligheid, ontstaan er nog steeds heel veel ongevallen. Daarom is op een gegeven moment de Veiligheidsladder bedacht. Hiermee wordt een aanzet gezet om gedragsverandering te veroorzaken binnen organisaties op het gebied van veilig werken.

Meest voorkomende ongevallen

Als we kijken welke ongevallen het meest voorkomen, dan zijn dat situaties die te maken hebben met tijdsdruk, onachtzaamheid en te makkelijk bepaalde dingen doen zonder erbij stil te staan welke risico’s daarbij spelen.

Een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen en letsel is nog altijd vallen. Dan gaat het niet alleen om vallen over je eigen voeten (in verband met netheid op de projectlocatie) maar ook over het vallen van een dak. Er zijn veel projecten op hoogte. Daarbij wordt niet goed gezekerd, snel over daken gelopen en rennen over steigers. Daardoor ontstaan veel ongevallen.

Het vallen van een dak, vloer of platform en het vallen van een steiger zijn nummer 1 en nummer 3 in de top 3 van de meest voorkomende ongevallen. Daarnaast wordt een trap vaak niet goed neergezet, waardoor mensen eraf vallen en (blijvend) letsel oplopen. Denk aan een gebroken arm of zelfs een gebroken nek.

Dit zijn zaken waar we normaliter niet zo snel bij stilstaan. Over het algemeen hebben we het idee dat we veilig bezig zijn, maar in de praktijk staan we best wel onder druk. Dit heeft te maken met tijdsdruk en problemen met communicatie (doordat er veelal in meerdere talen gecommuniceerd moet worden).

Bewustzijn creëren

Op het gebied van veiligheid valt en en staat alles bij bewustzijn. We doen al veel risicoanalyses, we hebben een ARBO-riem , we doen taakrisicoanalyses, we hebben een LMRA en nog steeds gebeuren er veel ongevallen.

We zijn er wel mee bezig, maar niet bewust genoeg. We zetten geen stapje terug en staan niet stil bij de veiligheid. De hoge tijdsdruk en krapte op de arbeidsmarkt (waardoor we te weinig collega’s hebben) zijn zaken die allemaal meespelen. We zien dat, vanuit de markt, er steeds meer geroepen wordt om een betere en veiligere werkomgeving te creëren.

Veiligheid is iedereens verantwoordelijkheid

Zelf ben ik 10 jaar geleden in het vak van kwaliteit-, ARBO-, en milieumanagement gerold en ben in de tussentijd bij zo’n 700 bedrijven binnen geweest. Wat ik daar veel zie, is dat het van boven al begint. Er is een kwaliteits- of milieumanager aangesteld en die noemen ze ‘verantwoordelijk voor veiligheid’.

In de praktijk bestaat dat dus niet. Veiligheid is iedereens verantwoordelijk, want uiteindelijk wil je zelf thuiskomen en buiten je werktijden om kunnen genieten van je leven. Daarom wil je dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat er dusdanige risico’s aanwezig zijn waar ze op de werkplek rekening mee moeten houden.

VCA blijkt daarin nog onvoldoende te helpen. Dat heeft ermee te maken dat het voor veel bedrijven en checklistje is geworden. Een moetje. We doen het omdat het vanuit de norm moet, maar in de praktijk zijn we er niet concreet mee bezig.

Veiligheidsladder vs ISO 45001

Daarom zijn we gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Dit is niet alleen een nationale trend, maar ook een internationale. VCA is onvoldoende gebleken, dus in Nederland hebben we de Veiligheidsladder en internationaal ISO 45001.

Het grootste verschil tussen beiden is dat ISO 45001 echt een managementsysteem is (in lijn met ISO 9001 en ISO 14001), maar niet specifiek gaat over de cultuur en het gedrag van mensen. Om die reden is vanuit Nederland de Veiligheidsladder bedacht. Omdat we willen kunnen aantonen wat de verschillen zijn tussen bedrijven in niveaus op het gebied van gedrag- en veiligheidscultuur.

De vijf treden van de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden.

De laagste trede is eigenlijk een no-go area. Op deze trede is een bedrijf eigenlijk helemaal niet met veiligheid bezig. Zolang er niets gebeurd, vinden ze het allemaal wel prima. Ze zijn dan niet met gedrag en cultuur bezig op het gebied van veiligheid. Gelukkig zijn er in Nederland niet veel bedrijven op deze trede actief.
Wat je wel veel ziet (en dat zien we vooral bij VCA-gecertificeerde bedrijven die verder niet veel op het gebied van veiligheid doen), is dat veel bedrijven reactief werken (trede 2). VCA werkt dit ook in de hand. Er wordt een werkplekinspectie gedaan, er komen wat problemen naar voren, ze nemen wat maatregelen, het wordt misschien nog eens getoetst, maar daar blijft het bij.

Het gebeurt vanuit een gebeurtenis, er wordt van te voren niet veel over nagedacht. We gaan pas analyses uitvoeren en maatregelen nemen op het moment dat er ongelukken gebeuren. We zijn dan te weinig proactief bezig met de veiligheid.

Gelukkig zijn er ook al veel bedrijven die wél actief rekening houden met veiligheid. In 2021 is trede 2 de minimale eis. Uiteindelijk moeten we met z’n allen minimaal naar trede 3 toe. Hier achten we de veiligheidsregels en -cultuur écht belangrijk.

Ga je als bedrijf nog wat verder, dan wil je proactief worden (trede 4) en vooruitstrevend worden (trede 5).

Thema’s

De Veiligheidsladder bestaat uit een aantal thema’s. Vanuit die thema’s zijn er maatregelen die genomen moeten worden en waarover nagedacht moet worden. Hoe hoger je op de ladder komt, hoe meer je in een bepaald aandachtsgebied moet doen en hoe meer je dat in samenwerking moet doen met ketenpartners, onderaannemers en andere partners over de branche verdeeld.

Dat is misschien ook wel één van de meest complexe zaken: op de gemiddelde bouw- of projectlocatie is niet slechts één bedrijf aanwezig. Dus ook al heb je het intern goed georganiseerd, kunnen er nog steeds veel ongevallen gebeuren door andere aanwezige bedrijven. Het proactief afstemmen tussen plannen tussen hoofdaannemer, onderaannemer en andere aannemers is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de Veiligheidsladder.

Veiligheidsladder Certificatieschema

Hoe meer proactief, vooruitstrevend en breder we gaan kijken, hoe hoger je op de ladder terecht komt. Vandaag wil ik me niet te veel op niveau 4 en 5 richten, omdat dit best wel ver gaat en veel bedrijven op dit moment vooral kijken hoe ze kunnen starten met de Veiligheidsladder. Advies is daarom om te starten op (het liefst) niveau 3, of niveau 2.

Heb je VCA, dan zit je qua besef in je organisatie meestal wel op niveau 2, maar moeten er nog wel wat zaken georganiseerd worden. Ga je naar niveau 3 dan ga je nog wel een stap verder. Vandaag wil ik me focussen op de bedrijfsaspecten en de -karakteristieken en daar wat tips en tricks over delen.

Leiderschap & betrokkenheid

Vaak is het zo dat cultuur begint bij leiderschap. Dat is bij de Veiligheidsladder niet anders. Er zijn bedrijven waar cultuur van onderuit ontstaat, maar dat is in 90% van de bedrijven niet het geval. Dit wordt voornamelijk bepaald door hoe er vanuit de top wordt bestuurd en gemanaged. Leiderschap en betrokkenheid is dan ook een belangrijk aspect van de Veiligheidsladder. Dat begint bij managementinteresse, medewerkersbetrokkenheid en prestatiebeloningen.

Managementinteresse is de betrokkenheid van het management. Bijvoorbeeld: werkplekinspecties die ook nog door het management worden gedaan en interviews met medewerkers op de projectlocatie. Dat het management actief met deze zaken bezig is, is een belangrijk onderdeel in de Veiligheidsladder waar ook veel op wordt getoetst.

Medewerkersbetrokkenheid: cultuur doe je samen en gedrag beïnvloed je samen. Op het moment dat je echt moet duwen in je organisatie, wordt het erg lastig. Creëer je een situatie waarin je gezamenlijk naar een veiligere werkomgeving toe wilt, dan krijg je steeds meer betrokkenheid en wordt het makkelijk om bewustwording en gedrag te beïnvloeden.

Daarbij zegt de Veiligheidsladder ook: kijk naar beloningen. Bestraf niet alleen het negatieve, maar beloon prestaties als goede beoordelingen en aantoonbaar veilige projectlocaties. Het positieve belonen en het stimuleren van positief gedrag staat in de Veiligheidsladder hoog op de aandachtslijst.

Beleid & strategie

Een ander belangrijk bedrijfsaspect is beleid & strategie. Hierbij wordt gekeken naar continuïteit, winstgevendheid en het budget voor veiligheid (bijvoorbeeld een percentage van de omzet). Ook wordt er gekeken naar de veroorzakers van ongevallen. Oorzaakanalyses waar concrete maatregelen uit naar voren komen en niet alleen ‘brandjes blussen’.

Organisatie & opdrachtnemers

Bij het stuk organisatie & opdrachtnemers kijken we naar competenties en training en hoe een afdeling V&G is georganiseerd. Bij V&G kijken we of het breed in een organisatie wordt weggezet. Het liefst wil je dat een veiligheidsmanager, een HSE-manager, een coachende en adviserende rol heeft en dat veiligheid in de organisatie echt leeft.

Werkplek & procedures

Wat voor instructies hebben we nodig om op een veilige manier te kunnen werken? Hoe wordt er gepland? Zitten er fases in om terug te kijken naar veiligheid, om een goede risicoanalyse te maken? Hoe worden werkplekken ingericht? Is daar voldoende aandacht voor veiligheid? Ook vanuit de bouwfase, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Allemaal verschillende onderdelen die terugkomen vanuit het onderwerp werkplek & procedures.

Afwijkende communicatie

Communicatie bij ongevallen en meldingen. Het gaat hier om dagelijkse controles, maar ook over bijeenkomsten om kennis te delen.

Audits & statistieken

Uiteindelijk moeten we het kunnen onderbouwen. Hiervoor gebruiken we audits, ervaringen, statistieken en prestatiemeters zijn bij de Veiligheidsladder erg van belang. Hierdoor kijken we of het gedrag en de veiligheidscultuur meetbaar te maken is, zodat je er ook daadwerkelijk op kunt sturen.

De externe audit bij de Veiligheidsladder is ook echt anders dan we gewend zijn bij bijvoorbeeld ISO of VCA. ISO en VCA zijn veelal systeemgerichte audits waarbij veel documentatie wordt getoetst en registraties worden opgevraagd. Bij de Veiligheidsladder is dit een stuk minder. Hierbij worden vooral interviews afgenomen met medewerkers in verschillende lagen van de organisatie, om te kijken of zaken ook echt structureel doorgevoerd worden in de organisatie. Bij de Veiligheidsladder kom je dus ook niet zo makkelijk door de audit heen door op het laatste moment nog gauw wat zaken op orde te brengen. Verhalen, gedrag en kennis van medewerkers zullen dan niet kloppen met elkaar.

Dit onderdeel is vrij complex en het duurt dan ook lang voordat je het bij mensen goed tussen de oren hebt. Het is daarom dat een implementatietijd van 6 tot 9 maanden (waarin je met verschillende thema’s aan de slag gaat op het gebied van veiligheid) heel normaal is in de Veiligheidsladder. Kijkende naar juni 2021 moet je dus echt op tijd beginnen. Het allerlaatste moment om te beginnen en niveau drie te halen is dan ook uiterlijk na de bouwvak. Maar het liefst al eerder.

Veiligheid voorop

Bewustwording van gedrag, leiderschap en aansturing is van groot belang. De norm moet uiteindelijk bijdragen aan onbewust gedrag bewust maken. Dat we bewust bezig zijn met veiligheid en dat we onbewuste risico’s (door tijdsdruk of niet genoeg kennis) tackelen en hoe we dit goed in organisatie laten landen.

We gaan dus meer op voorkomen van ongevallen zitten. Dit betekent wel dat er heel veel communicatie komt kijken bij de Veiligheidsladder. Je moet het dan ook zien als een constante stroom van initiatieven en communicatiemethoden die je samen kan gebruiken om gedrag te beïnvloeden. Dat lukt niet door bijvoorbeeld (zoals bij VCA) alleen wat toolboxen te organiseren.

Vier niveaus

We kijken uiteindelijk naar vier niveaus.

1. Cultuur

Onderaan kijken we naar de cultuur: het collectief gedragspatroon. Hoe denken we als groep over veiligheid en hoe stralen we dat ook naar buiten uit? Management betrokkenheidsonderzoeken komen hier ook terug, zodat men merkt dat het vanuit management gedragen wordt en het belangrijk geacht wordt.

2. Medewerkers

We kijken naar individuele kenmerken van medewerkers en het managen van competenties. Belangrijk is om kennis bij te spijkeren over gevaarlijke situaties.

3. Technologie

Hardware en software middelen. Natuurlijk moeten we het goed onderhouden, dat verandert ook niet veel. Maar we moeten er wel bij stilstaan.

4. Structuur

De structuur van het primaire proces en de veiligheidssystemen. Hoe je bijvoorbeeld bij HR het stuk beloningen goed mee gaat nemen en bij de werkplekinspecties het management mee gaat nemen. Dat zijn zaken die je in het primaire proces gaat aanpassen zodat je overal veiligheid voorop laat staan.

Van structuur naar veiligheidscultuur

Uiteindelijk brengen structuur en de processen ons samen met communicatie naar de cultuur. Van daaruit gaan we een veiligheidscultuur bouwen om gedrag op een goede manier te kunnen beïnvloeden.

Dat kan op heel veel verschillende manieren. VCA zegt gewoon heel hard ‘doe een LMRA’, ‘doe een werkplekinspectie’, ‘doe toolboxen’, ‘heb een overleg’ en ‘heb instructies’. De Veiligheidsladder laat dat los. Het stimuleert om zelf vanuit je risico’s te kijken naar wat jij als bedrijf nodig hebt om op een goede en veilige manier te kunnen werken. Denk daar gezamenlijk over na, zodat je veel breder de veiligheid draagt en daarmee betere resultaten boekt en een veiligere werkomgeving creëert.

Belang van leiderschap

Ik heb eerder al het stuk leiderschap benoemd, maar die wil ik nog even benadrukken. Ik zie bij heel veel bedrijven, die starten met de veiligheidsladder, de start volledig geïnitieerd wordt vanuit de KAM-afdeling. Dat er geen betrokkenheid is vanuit het management en dat het management van tevoren zegt ‘We moeten de certificering halen. Hoe maakt niet uit, regel het.’. In mijn ervaring: als het management niet het belang ervan inziet (buiten het commerciële belang van het halen van de certificering), wordt het een heel lastig verhaal.

Als het niet van boven gedragen wordt, kom je er op sommige delen namelijk niet goed uit. Dan ga je niet de benodigde punten halen en kom je niet tot de wens die binnen de governance code is afgestemd. Zo loop je dus uiteindelijk het risico dat je niet meer aan aanbestedingen mee kan doen.

Daarom is de allereerste stap altijd een duidelijke presentatie naar het management waari uitgelegd wordt waarom de Veiligheidsladder van belang is, wat het voor je organisatie gaat doen en wat de rol van het management daarin is.

Daar hoort ook voorbeeldgedrag bij. Je wilt bijvoorbeeld niet dat leden van het management een rotzooi achterlaten. Of dat managers niet op veiligheidsschoenen, maar op normale schoenen een projectlocatie oploopt. Ook dat zijn zaken waar we ons bewust van moeten zijn en waar actief op gestuurd moet worden.

We moeten daarom sturen, door het topmanagement, op het gebied van missie & beleid, doelen en criteria wat we van belang vinden. En van onderaf gaan we als organisatie zelf nadenken over wat nu de beste werkwijze is, welke instructies we nodig achten, welke middelen we nodig hebben, welke kennis we moeten hebben en welke opleidingen nodig zijn. Het is dus zeker niet dat management alles moet doen, maar ze moeten wel het goede voorbeeld geven omtrent veiligheid.

Communicatie

Zoals ik eerder al aangaf is communicatie ook van belang. We zien namelijk dat veel ongevallen gebeuren door samenwerkingen met andere partijen. Communicatie in andere talen leidt bijvoorbeeld wel eens tot moeilijkheden, maar vooral ook de communicatie tussen aannemer, onderaannemer en andere partijen binnen een project wordt steeds belangrijker.

Het is daarom belangrijk om na te denken hoe je dat organiseert. Je gaat systemen en instructies bedenken om te zorgen dat dit op een goede manier gaat/blijft lopen.

Belonen

Ook eerder al even benoemd: we gaan niet alleen straffen als het niet goed gaat, maar vooral positieve zaken belonen. Bij steeds meer bedrijven (die bezig gaan met de Veiligheidsladder) zie je dat er initiatieven worden gestart ten behoeve van de veiligheid en zien we dat zij daarvoor beloond worden.

Een bedrijf dat ik ken heeft bijvoorbeeld standaard 10 tot 15 projecten lopen en houden één keer per kwartaal een ‘wedstrijd’ welke locatie het meest veilig is. Op basis van inspecties worden de locaties beoordeeld en de meest veilige locatie wint een etentje van de zaak. Dat is een goed voorbeeld waarbij door middel van positieve aandacht bewustwording rond veiligheid wordt gecreëerd. We zien duidelijk dat dit soort positieve beïnvloeding beter werkt dan negatieve beïnvloeding wanneer het niet goed loopt.

Drie pijlers

In feite ben je in de Veiligheidsladder met een soort driepoot bezig: houding, kennis en gedrag. Met houding bedoelen we: is iemand positief, wil hij en is hij bewust bezig. Met gedrag bedoelen we of iemand nadenkt, hoe iemand reageert op situaties, of er zicht is op risico’s en de juiste beslissingen ten opzichte van de risico’s wordt genomen. En natuurlijk moet ook de juiste kennis aanwezig zijn.

Als één van de drie aspecten onvoldoende aanwezig is, zie je dat er een onbalans komt. Als je de kennis hebt dat een ladder onveilig is, maar het gedrag hebt dat je er toch snel even een klusje mee uitvoert, kan dat fataal zijn. Heb je het gedrag en de houding wel, maar niet genoeg kennis, kan het dat je alsnog niet de juiste maatregelen neemt. De drie aspecten gaan dus echt samen en zie je in dan ook in alle onderdelen van de Veiligheidsladder terugkomen.

Tips & tricks

Dat was best veel informatie in een half uur tijd. Toch nog een paar extra elementen die ik graag wil meenemen en wat tips en tricks om zo te starten.

Cultuur binnen de veiligheidsladder is lastig om grip te krijgen. Hoe kunnen we cultuur aantonen? Het is hierbij belangrijk om prestaties te meten en KPI’s op te stellen om zo aan te kunnen tonen dat er op een veilige manier wordt gewerkt. Denk aan incidenten en ziekteverzuim, maar probeer ook proactief te kijken. Bijvoorbeeld door het aantal verbeterinitiatieven, een KPI op positieve beloningen of een KPI op externe beoordelingen.

Een andere KPI die veel gebruikt wordt, is in hoeverre een manager trots is om een klant mee te nemen richting een projectlocatie. Doet hij dat bijvoorbeeld het liefst dagelijks of heeft hij liever niet dat een klant komt kijken?

Natuurlijk doen we ook werkplekinspecties en audits die we actief blijven uitvoeren.

Tot slot

Veel bedrijven hebben moeite met de start rond de Veiligheidsladder. Het certificatieschema lezen is een hele goede eerste stap omdat in de Veiligheidsladder heel duidelijk wordt gezegd op welke vragen je antwoord moet geven. Ook wordt duidelijk aangegeven hoe er vanuit de auditor naar gekeken wordt. Daar begin je dus mee.

Vervolgens is de allereerste stap het meekrijgen van het management. Wil management puur de Veiligheidsladder behalen omdat zij (in de toekomst) daaraan moeten voldoen om mee te doen met aanbestedingen? Of stellen zij veiligheid daadwerkelijk op nummer 1? Dat is een belangrijke eerste stap. Het behalen van de Veiligheidsladder gaat namelijk niet zo makkelijk als dat bij de VCA bijvoorbeeld gaat. Sterker nog: in 9 van de 10 gevallen lukt het niet. Zorg daarom dat je management (op een goede manier) meeneemt.

Wat daar goed bij werkt is om een quickscan te doen. Als bedrijf kun je bijvoorbeeld zeggen ‘Wij hebben al VCA. Wat moet er gebeuren om te voldoen aan de Veiligheidsladder?’. Zo kunnen we eigenlijk in een scan van een dag (in samenspraak met management) door de organisatie heen om zo te bepalen wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren.

Wat ik tot slot nog wil meegeven, en dit is vooral van belang voor kleinere bedrijven, is dat in de governance code is afgesproken dat je niet altijd hoeft te certificeren. Er bestaat op het gebied van de Veiligheidsladder een self-declaration: de mogelijkheid een zelfverklaring uit te brengen. Hierin beschrijf je hoe je alles hebt ingericht. Bij projecten met een aanneemsom onder 1,5 miljoen (afhankelijk van bepaalde branches) is het mogelijk dat deze zelfverklaring voldoende is. Je zult dan wel gegarandeerd de vraag krijgen hoe je het hebt ingericht. Denk je dus snel zelf een verklaring op te stellen, dan zul je merken dat dit bij aanbestedingen onvoldoende is.

Werksessies

Omdat de Veiligheidsladder heel erg over kennis en cultuur gaat, vinden wij het ook belangrijk dat bedrijven kennis gaan delen. Daarom hebben wij een aantal werksessies bedacht waarin we de aspecten van de Veiligheidsladder door gaan nemen in een groep van maximaal 10 KAM-coördinatoren. Daar creëren we de theoretische basis en delen we tips, tricks en handvatten. Vervolgens kun je zelf aan de slag met implementatie. Vanaf mei  gaan we hiermee beginnen. Heb je hier interesse in? Geef het dan aan.

Afsluiting

Bovenstaand is een transcript van een veiligheidsladder webinar dat is gegeven op 20-02-2020. Je kunt dit webinar gratis en vrijblijvend terugkijken door jezelf hier aan te melden.