Op welke criteria wordt de Veiligheidsladder beoordeeld?

Op welke criteria wordt de Veiligheidsladder beoordeeld?

Om gecertificeerd te worden in de Veiligheidsladder moeten organisaties punten scoren op verschillende bedrijfsaspecten. Ontdek welke aspecten dat zijn!

Over de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om de veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten. Er zijn vijf treden: van helemaal niet bezig zijn met veiligheid tot veiligheid centraal stellen en volledig integreren in elke laag van de organisatie.

Het grote verschil, ten opzichte van andere beoordelingsmethoden zoals de VCA, is dat deze methode zich niet richt op techniek of organisatie, maar enkel op gedrag. Het is daarmee een aanvulling op checklists van procedures, documenten of registraties.

Meer informatie: De Veiligheidsladder voor beginners

Beoordelingscriteria

Het certificatieschema van de Veiligheidsladder is gebaseerd op 6 bedrijfsaspecten. Deze aspecten worden weer onderverdeeld in 18 bedrijfskarakteristieken.

De zes bedrijfsaspecten zijn:

 1. Leiderschap en betrokkenheid
 2. Beleid en strategie
 3. Organisatie en opdrachtnemers
 4. Werkplek en procedures
 5. Afwijkingen en communicatie
 6. Audits en statistieken

1. Leiderschap en betrokkenheid

Dit bedrijfsaspect draait om het belang van veiligheid binnen alle lagen van een organisatie. Er wordt beoordeeld op regelgeving, stimulering en beloning rondom veilig gedrag en communicatie rondom ongevallen. Maar bijvoorbeeld ook hoe belangrijk veiligheid bevonden wordt door het management en of zij zelf het goede voorbeeld geven.

Bedrijfskarakteristieken

 • Managementinteresse
 • Medewerkersbetrokkenheid
 • Prestatiebeloningen

2. Beleid en strategie

Binnen dit aspect wordt gekeken naar de strategische kalender van een organisatie. Wat is de visie rondom veiligheid en in hoeverre worden investeringen in veiligheid gezien als nuttig? Ook wordt gekeken of veilig werken (volledig) geïntegreerd is in de managementcyclus en in hoeverre er acties rondom bewustzijn uitgevoerd worden.

Bedrijfskarakteristieken

 • Veroorzakers ongevallen
 • Winstgevendheid en continuïteit

3. Organisatie en opdrachtnemers

Ten eerste wordt de eigen organisatie beoordeeld. Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Is veilig werken een onderdeel bij het selectieproces en worden medewerkers gemotiveerd te blijven leren op dit gebied? In hoeverre zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en hebben zij de mogelijkheid om hoger management aan te spreken?

Naast de eigen organisatie worden ook de partners onder de loep genomen. Voor een veilige werkomgeving is de hele keten immers verantwoordelijk. Gekeken wordt daarom naar de mate van veiligheid bij opdrachtnemers en of veiligheid een factor is binnen het selectieproces.

Bedrijfskarakteristieken

 • Opdrachtnemers
 • Competentie en training
 • Afdeling V&G

4. Werkplek en procedures

De fysieke werkplek en de regels die daar gelden staan centraal in dit bedrijfsaspect. Beoordeeld wordt in hoeverre medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en wat de regels en protocollen zijn. Ook wordt gekeken of deze regels daadwerkelijk opgevolgd worden en in hoeverre verbeteringen worden opgevolgd en doorgevoerd.

Bedrijfskarakteristieken

 • Werkplanning
 • Werkplekveiligheid
 • Procedures

5. Afwijkingen en communicatie

Bij dit bedrijfsaspect wordt beoordeeld op omgang met incidenten en de communicatie die daarbij komt kijken. Vinden er regelmatig inspecties plaats? Wat wordt gedaan met meldingen? Wordt er van incidenten geleerd en hoe verloopt de communicatie rondom ongelukken?

Bedrijfskarakteristieken

 • Melding
 • Onderzoek en opvolging van incidenten
 • Dagelijkse controle
 • Bijeenkomsten

6. Audits en statistieken

Tot slot wordt de mate van controle beoordeeld. Worden er specifieke audits gedaan op het gebied van gedrag rondom veiligheid? En gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

Bedrijfskarakteristieken

 • Audits en reviews
 • Trends en statistieken

Meer over de Veiligheidsladder?

In dit artikel hebben we uitgelegd op welke criteria een organisatie wordt beoordeeld bij certificering van de Veiligheidsladder. Wil je meer weten? Meld je dan nu aan voor de Online Spoedcursus Veiligheidsladder waar je nog veel meer leert!