Hoe verloopt beoordeling en certificering van de Veiligheidsladder?

Hoe verloopt beoordeling en certificering van de Veiligheidsladder?

Om gecertificeerd te worden voor de Veiligheidsladder zullen je inspanning op het gebied van veiligheid beoordeeld moeten worden door een onafhankelijke partij. We leggen uit hoe dat in zijn werk gaat.

Over de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om gedrag rondom veiligheid binnen een organisatie te meten. Er zijn vijf treden: van helemaal niet bezig zijn met veiligheid tot veiligheid centraal stellen en volledig integreren in elke laag van de organisatie.

Meer informatie: De Veiligheidsladder voor beginners

Hoe verloopt de beoordeling?

Om een objectieve beoordeling te kunnen doen, wordt een beoordeling altijd door twee onafhankelijke auditoren uitgevoerd. Zij beoordelen een organisatie op zes bedrijfsaspecten rondom veilig werken.

Bij de beoordeling van de Veiligheidsladder wordt ieder bedrijfsaspect apart van elkaar beoordeeld. Het kan daarom zijn dat bepaalde aspecten op een hoger niveau uitkomen dan de uiteindelijk trede waar het bedrijf op ingedeeld wordt.

De weging is vastgelegd in een maximaal aantal punten per criterium. Als organisatie kun je punten scoren op deze criteria en zo ontstaat een totaalscore per bedrijfsaspect. Op basis van deze totaalscore wordt een organisatie uiteindelijk ingedeeld op een trede van de ladder en gecertificeerd.

Voorbeeld

Onderstaande afbeelding laat de scores per bedrijfsaspect zien. Voor trede 2 moet bijvoorbeeld minimaal 75% van de in totaal te halen 2850 punten gescoord worden om te certificeren. Dit terwijl je voor ieder bedrijfsaspect minimaal 70% moet scoren.

Hoe verloopt certificering?

Wanneer je een audit laat uitvoeren door een geaccrediteerde certificerende instelling, kun je het Veilig Bewust Certificaat ontvangen. Onafhankelijke auditoren voeren de audit uit en een beoordelaar beslist vervolgens of je het certificaat krijgt en op welke trede van de Veiligheidsladder je als organisatie wordt ingedeeld.

Een afgegeven Veilig Bewust Certificaat is onbeperkt geldig. De enige voorwaarde is dat er jaarlijks een herbeoordeling plaatsvindt om aan te tonen dat de organisatie nog steeds aan de eisen en voorwaarden voldoet om het certificaat te mogen voeren. Dit dient vanaf 10 tot uiterlijk 12 maanden na certificatie te gebeuren.

Krijg je geen certificering toegekend? Dan kun je opnieuw een meting aanvragen. Deze moet binnen 13 weken na de eerste audit plaatsvinden en moet door dezelfde instelling of auditor worden uitgevoerd.

Hogere trede bereiken

Heb je stappen gemaakt op het gebied van veiligheid en wil je gecertificeerd worden voor een hogere trede? Vraag dan een beoordeling aan bij de LCI (De Ladder Certificerende Instantie). Dit kan op zijn vroegst zes maanden na certificering van de oorspronkelijke trede.

Meer over de Veiligheidsladder?

In dit artikel hebben we uitgelegd hoe beoordeling en certificering van de Veiligheidsladder in zijn werk gaat. Wil je meer weten? Meld je dan nu aan voor de Online Spoedcursus Veiligheidsladder waar je nog veel meer leert!