Het verschil tussen VCA en de Veiligheidsladder

Het verschil tussen VCA en de Veiligheidsladder

Om een veilige werkomgeving te faciliteren, kunnen bedrijven zich beroepen op verschillende methoden. Bekende manieren zijn de VCA en de Veiligheidsladder. We leggen de belangrijkste verschillen uit.

Grootste verschillen in een notendop

Regels, afspraken en controles vormen vaak de basis van een veilige werkomgeving. De VCA is een checklist met aandachtspunten om te controleren of veiligheid en gezondheid op orde zijn binnen een organisatie. De Veiligheidsladder richt zich meer op houding, gedrag en de algehele veiligheidscultuur binnen een organisatie. Beide methodes zijn dus geen vervanging, maar vullen elkaar juist aan.

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. De VCA is dus een checklist: je hebt iets wel of je hebt het niet. Vaak gaat het dan om een procedure, document of registratie om duidelijk te maken dat je bepaalde risico’s rond veiligheid en gezondheid in beeld hebt en maatregelen in het leven roept om deze te beheersen.

De VCA is vooral gericht op het operationele werkveld. Het werk dat ‘buiten de deur’ plaatsvindt. De checklist is voornamelijk bedoeld voor organisaties in risicovolle werkgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de bouw, elektrotechniek of offshore.

Veel bedrijven kiezen ervoor om alleen samen te werken met VCA-gecertificeerde partners. Een goede zaak!

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is de Nederlandse benaming voor de Safety Culture Ladder:een beoordelingsmethode om bewustzijn op het gebied van veiligheid te meten.

De Veiligheidsladder richt zich op het gedrag, de houding en de cultuur rondom veiligheid en gezondheid binnen alle lagen van een organisatie. Bovendien wordt naar de hele keten gekeken: ook van partners wordt verwacht dat zij bewust omgaan met veiligheid en gezondheid.

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Hoe hoger een organisatie op de ladder komt, des te proactiever zij omgaan met risico’s rondom veiligheid. Een organisatie op de onderste trede doet niets aan veiligheid, terwijl veiligheid op de bovenste trede juist centraal staat en volledig geïntegreerd is in de gehele bedrijfsvoering.

Meer informatie: De Veiligheidsladder voor beginners

Veiligheid als driehoek

Het begrip veiligheid kun je zien als een driehoek, waarbij op elke hoek een ander element centraal staat. Alle drie de punten zijn belangrijk om de driehoek in balans te krijgen.

  1. Techniek
  2. Organisatie
  3. Gedrag

De VCA is vooral gericht op Techniek en Organisatie. De Veiligheidsladder richt zich juist op het Gedrag van een organisatie.

Een veilige omgeving kan niet bestaan zonder aandacht op elke hoek van de driehoek. Je kunt de VCA dus niet vervangen voor de Veiligheidsladder of andersom. Samen maken beide methoden een veiligheidsmanagementsysteem met alle juiste raakvlakken.

Meer over de Veiligheidsladder?

In dit artikel hebben we het verschil tussen de VCA en de Veiligheidsladder beschreven. Wil je meer weten? Meld je dan nu aan voor de Online Spoedcursus Veiligheidsladder waar je nog veel meer leert!